Zobacz też:YouTubeFacebook
Piątek, 20 Kwietnia 2018     Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
MCK Lipno
Oferta Oferta

wynajem sal: scena i sala kinowoteatralna (widownia 16x10m; scena 7x10m)
organizacja seansów filmowych, spektakli oraz wydarzeń kulturalnych

Kontakt

ul. Mickiewicza 33
tel. 54 287 24 40
tel. kom. 693 618 812

Historia kina Nawojka

Budynek obecnego kina Nawojka znajduje się przy ulicy Mickiewicza (dawna ulica Gdańska) i pochodzi z XIX wieku. Początkowo była to prawosławna cerkiew. Po przebudowie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku budynek przeznaczono na Dom Ludowy, a następnie przekształcono w kino. Dziś kino Nawojka przypomina swym wizerunkiem małe stylowe kina z lat 20. Niepowtarzalną atmosferę starego kina stwarzają pluszowe, czerwone fotele, unikatowa aparatura kinowa z lat 60. oraz oryginalne wnętrze. Na piętrze znajduje się Izba Pamięci Poli Negri, w której gromadzone są pamiątki po słynnej aktorce urodzonej w Lipnie.

Swoją nazwę kino zawdzięcza legendarnej Nawojce żyjącej w XV wieku. Nawojka to postać uchodząca za pierwszą polską studentkę. Legenda głosi, że była córką burmistrza Dobrzynia nad Wisłą. Ówczesne zwyczaje zabraniały przyjmowania kobiet w poczet studentów. Nie widząc innej możliwości, Nawojka posunęła się do podstępu – w przebraniu chłopca rozpoczęła naukę na Akademii Krakowskiej. Gdy mistyfikację odkryto, dziewczynie groziła śmierć na stosie. Uniknęła jej jednak idąc do klasztoru.

Dyskusyjny Klub Filmowy

Kinoszkoła

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym Kino „Nawojka” przystąpiło do projektu „KinoSzkoła”. Jest to Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będący propozycją zajęć edukacyjnych, wykorzystujących film w praktyce wychowawczej. Tegoroczna trzecia edycja projektu realizowana będzie w dwudziestu pięciu kinach zarządzanych przez instytucje kultury na terenie całej Polski.

Głównym celem projektu jest modelowanie postaw moralnych młodych widzów poprzez kontakt z dziełami sztuki filmowej, stąd hasło przewodnie projektu: „Filmowe drogowskazy” – wykorzystanie filmu w edukacji „ku wartościom”. Najważniejszym elementem projektu „KinoSzkoła” jest cykl społeczno-profilaktyczny pod nazwą „w świecie wartości”, w ramach którego spotkania w kinie mogą być uzupełnieniem tematów podejmowanych przez Wychowawców podczas godzin wychowawczych w szkole, lub stanowić centralną oś planu godzin do dyspozycji wychowawcy. W zamierzeniu autorki, tematyka prelekcji w ramach cyklu społeczno- profilaktycznego obok zagadnień aksjologicznych, obejmować ma zasady prawidłowego funkcjonowania na niwie społecznej.

Po spotkaniach w ramach cyklu społeczno-profilaktycznego Nauczyciele otrzymują profesjonalne materiały dydaktyczne, będące rozwinięciem tematyki podejmowanej na zajęciach w kinie. Scenariusze zajęć Nauczyciele mogą wykorzystać zarówno podczas godzin wychowawczych, jak i na zajęciach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, wychowania do życia w rodzinie (stosowanie do grupy odbiorczej). Tematyka zawarta w programie „KinoSzkoła” wpisuje się bowiem w podstawy programowe powyższych przedmiotów.

„KinoSzkoła” nie jest komercyjnym programem wspierającym sprzedaż najnowszych premier filmowych. Dla autorów ważnym było dobranie filmów zarówno o wysokich walorach etycznych jak i estetycznych – stąd duża ilość filmów europejskich, w tym polskich. W lipcu 2013 r. projekt „KinoSzkoła” został nominowany do SZÓSTEJ EDYCJI NAGRÓD POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ. Autorzy projektu uzyskali pozytywną opinię i rekomendację specjalistów z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi. Instytucje planujące realizację projektu „KinoSzkoła” starają się o Honorowe Patronaty Kuratorów Oświaty.

kinoszkola.pl

Pierwsze zajęcia w kinie „Nawojka” w ramach projektu KinoSzkoła (11.10.2013 r.)

BiP
© 2013 - Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
87-600 Lipno ul.Piłsudskiego 22 • tel. 54 287 24 40 • info@mcklipno.plkontakt »